DeBruggeLogo2018

Voedselverdeelpunt Zulte, Olsene & Machelen.

NIEUWE ARMOEDE … nieuwe realiteit !!!

De inhoud van armoede verlegt zijn grenzen !

 

Het zijn niet alleen meer mensen die van een leefloon leven, met een lager inkomen dan de werkenden, die het grootste risico op armoede lopen. Die kwetsbare groep wordt beschermd door verschillende instanties, oa. OCMW.

 

Onze vzw wil zich vooral richten op mensen die werken en zelfvoorzienig zijn die het steeds financieel moeilijker krijgen … alleenwonenden, alleenstaande ouder met kinderen … zij dreigen uit de boot te vallen. Meer en meer verandert het maatschappijbeeld. In Oost-Vlaanderen groeit 1 kind op 5 in een gezin met een bruto belastbaar inkomen van minder dan 30.000 euro per jaar. Het is die kwetsbare groep die het meeste risico loopt om in armoede terecht te komen.

 

Daar wil onze vzw De brugge alles aan doen om dit te voorkomen. Een wekelijks en/of maandelijks volwaardig voedsel-en verzorgingspakket kan een grote hulp zijn en is een eerste stap. Een warm onthaal, een luisterend oor, praktische tips en wijze raad kunnen wonderen doen. Dankzij jullie giften, voedseloverschotten van plaatselijke winkels en bedrijven, medewerking van federale voedselbank, subsidie van gemeente Zulte en de hulp van lieve vrijwilligers proberen we dit te realiseren en “onze mensen” te helpen.

 

Vzw De brugge spreekt de sociale sector van Machelen/Leie, Olsene en Zulte aan : dokters, tandartsen, apothekers, thuisverpleging en andere medische beroepen, scholen, sportverenigingen, … om mensen die dreigen in armoede terecht te komen naar ons door te sturen of onze doelstellingen kenbaar te maken.

 

Samen kunnen we bruggen bouwen naar “een leven waardig om te leven”.

DeBruggeMand