DeBruggeLogo2018

Voedselverdeelpunt Zulte, Olsene & Machelen.

vzw De brugge wenst mensen te helpen die uit de boot vallen...

  • oudere mensen met een klein pensioen.
  • zieke mensen.
  • éénoudergezinnen waarvan de alleenstaande moeder of alleenstaande vader werkt maar het toch moeilijk hebben om het einde van de maand financieel te ronden.
  • mensen waarvan de wedde / uitkering amper hoger is dan een leefloon, maar toch kosten voor kinderopvang, vervoer, school, enz… maandelijks dienen betaald te krijgen.

Omdat deze groep mensen uit de regio Zulte – Machelen – Olsene dreigen in de armoede terecht te komen probeert Vzw ‘De brugge’ te helpen waar mogelijk met ondermeer: het maandelijks aanbieden van een gevarieerd samengesteld voedselpakket op de 3de donderdag v.d. maand. Zo kunnen ‘onze mensen’ de laatste week iets gemakkelijker “overbruggen”.

 

Vzw De brugge spreekt de sociale sector van Groot-Zulte aan: dokters, thuisverpleegsters, apothekers, scholen… om zodoende mensen die dreigen in armoede terecht te komen naar ons door te sturen, of toch op zijn minst de doelstelling van vzw ‘De Brugge’, kenbaar te maken.

 

Neem gerust even contact op.

DeBruggeMand

Bekijk hieronder onze recentste activiteiten, schenkingen of initiatieven...

Taartenbuffet van KVLV Olsene

Initiatieven -   23/01/2020

Naast onze maandelijkse voedselbedeling hebben we ‘ons mensen’ getrakteerd op een taartenbuffet & koffie...

Sponsoring aan De brugge

Schenkingen -   20/01/2020

Bedanking

Nieuwjaarswensen !!!!

Activiteiten -   01/01/2020

In naam van het ganse vzw De Brugge team wens ik jullie allen ’n gezegend 2019 toe!

Kerstman op bezoek! Plezant!

Activiteiten -   12/12/2019

De Kerstman kwam op bezoek!