DeBruggeLogo2018

Voedselverdeelpunt Zulte, Olsene & Machelen.

Inge Tijtgat

Inge

Voorzitter

Mijn inzet en betrokkenheid bij vzw “De Brugge” komt recht uit mijn hart. Sociaal engagement is voor mij een vanzelfsprekendheid en iets waar ik niet moet over nadenken. Het mooie aan dit werk is dat ik er zoveel van terugkrijg zonder dat ik iets verwacht. Ik doe het telkens opnieuw met plezier.